Apollo Tapınağın Bölümleri

DIDIM

Tapınağın Bölümleri

Tapınağın doğu yani ön tarafında aynı eksende daire şeklinde bir sunak bulunur. 2 kapısı olan sunağın dış çapı 8m iç çapı ise 5.5m dir. Kapı eşiklerinde menteşeler için açılmış olan delikler hala görülmektedir. Arkaik dönemde kullanılan sunağın iç kısmı ile Hellen Ve Roma tapınaklarında kurbanlık hayvanların sunulduğu kutsal alan çok güzel korunmuştur.

Kazılar süresince yapının içinde çok büyük miktarda kül bulunmuştur. Daire şeklindeki sunağın alt tarafındaki taş işçiliğinden arkaik dönemde inşaa edildiği anlaşılmaktadır. 

Tapınağın ön tarafı koruyucu niteliğindeki 3,5m yükseliğindeki duvarlarla çevrilidir. Tapınağın önündeki geniş alan ile seviye farkını azaltmak için bu duvarlar inşaa edilmiştir. Bu koruyucu duvarların bulunduğu çatısız bölümde basamaklı herbiri 2,5 m genişliğinde 5adet çıkış bulunmaktadır. Aynı eksende sadece sunağın tam karşısında yapının tam ortasında kalan merdivenler bulunmaktadır. Bu merdivenler tanrı heykellerinin ve adaklık kurbanların bulunduğu terasa çıkmaktadır. 

Tapınğın bitimine doğru güneydoğu yönünde uzanan teras duvarlarındaki merdivenlerin bitişiğinde oturma sıraları bulunur. Bu oturma yerleri Hellenistik dönemde inşaa edilmiş olan tapınağın merdivenlerine paralel uzanırlar. Aynı zamanda bu oturma alanları tapınağın güneyinde inşaa edilmiş olan stadyumun da bir bölümünü oluşturur. Her 4 senede bir düzenlenen ve Megala Didymeia denilen şenlikler ve meşale gösterileri ile oyunlar burada organize edilirdi. Stadyumun doğu ucunda yarışların başlangıç noktası olarak kullanılan temellerin bitimindeki işaretli delikler hala görülebilmektedir. 

Apollo Tapınağın Bölümleri