Apollo Tapınağının Tarihçesi

DIDIM

Tapınağın Tarihçesi

Arkaik Tapınak MÖ 494 de Lade Deniz Savaşından sonra tamamen yakılıp yıkıldığı için günümüzde tapınağın bu dönemine ait kalıntılar mevcut değildir. Hellenistik dönemde inşaa edilen tapınak Arkaik tapınağın kalıntıları üzerine inşaa edilmiş olmasına rağmeN günümüzde arkaik dönem eserleri çok sınırlıdır. 

Kazılar süresince mimari ve heykel kalıntılarının yanısıra eski yazarlar tarafından tasarlanan yapım planları ve rekonstrüksiyon örnekleri de bulunmuştur. 

MÖ 6.yy in ilk yarısında Didim Apollo Tapınağı çok önemli bir yer haline gelmiştir. Bu dönemde başta Milet şehri olmak üzere tüm Iyon şehirleri en parlak dönemlerini yaşamaya başlarlar. MÖ 560-550 yıllarında tapınak daha büyük ölçüde yeniden inşaa edilir. Samos’daki Hera ve Efes’teki Artemis tapınağının etkileri Apollo tapınağında bariz bir şekilde görülebilmektedir.

Tapınağın çift sütun sıralı giriş bölümü çatılı bir bölümdü. Köşelerde Gorgon figürleri ve hemen arkasında oturan aslan figürleri bulunmaktaydı. Aslan olduğu düşünülen bu figürlerin vahşi hayvan figürü olabilirlikleri de yüksektir. Tapınağın sütun pervazlarındaki dekorasyonlar çok alışık olunmayan örneklerdir. Büyük olasılıkla bu tür süslemeler tapınağın MÖ 6.yy a tarihlenen restorasyon çalışmaları sırasında yapılmıştır.

Tapınağın tarihçesi